İdari Yapı

İDARİ YAPI

Yönetim kurulu Asil üyeleri:
1. Muhammed Kürşad Sucuoğlu/Başkan
2. Ufuk Yıldız/Başkan Yardımcısı
3. Ali Haydar Alparslan/Genel sekreter
4. Cevdet Tekin/Muhasip üye
5. Hacı Özdemir/Yönetim kurulu üyesi

Yönetim kurulu Yedek üyeleri;
1. Mevlüt Turhan
2. Abdurrahman Adalı
3. Yusuf Ördü
4. Emin Tokak
5. Harun Kaya

Denetim kurulu Asil üyeleri;
1. Gökhan Ulus
2. Aydın Avcı
3. Selçuk Yaşar

Denetim kurulu yedek üyeleri;
1. Osman Can
2. Ali Ün
3. Necmeddin Ceyhan